Widok biblioteki dokumentów


Nazwa Rozmiar
01_Wniosek o przyznanie swiadczenia wychowawczego.pdf 99,7k
02_Upowaznienie do prowadzenia postepowan w spr. o swiadczenia wychowawcze.rtf 67,1k
03_Wezwanie do poprawienia lub uzupelnienia wniosku.rtf 56,3k
04_Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania administracyjnego.rtf 77,1k
05_Informacja o przyznaniu swiadczenia wychowawczego.rtf 83,2k
06_Zawiadomienie o przekazaniu sprawy organowi własciwemu.rtf 70,1k
07_Decyzja o odmowie przyznania swiadczenia wychowawczego.rtf 65,8k
08_Decyzja o zmianie decyzji w sprawie swiadczenia wychowawczego.rtf 72,3k
09_Decyzja o uchyleniu decyzji w sprawie swiadczenia wychowawczego.rtf 77,1k
10_Decyzja o odmowie umorzenia nienaleznie pobranego swiadczenia wychowawczego.rtf 73,9k
Wyświetlanie 10 rezultatów.